اقیانوس ادبیات
نگاهی تازه و ناب به ادبیات فارسی 
قالب وبلاگ

پرده ی اول:( مزرعه ی یک پادشاه قدیمی)

خروس: (باصدای بلند) قوقولی قو قو  قوقولی قو قو   بیر دانا بیر زاد تاپبوشام  گوزل بیر زاد تاپبوشام

پادشاه خطاب به وزیر: وزیر گور نه منه تاپیبدی؟

وزیر با شتاب نگاه می کند و می گوید

وزیر:قوربان دیمدیگینده  بیر پارلاق بیر زادوار  (دوباره با شتاب) قوربان بیر تیکه جواهر تاپیبدی.

پادشاه طمعکار:وزیر ،خروس جواهر نینیر قاچ تز ال گتیر بورا.

وزیر:باش اوسده قوربان (شتابان به سوی خروس دویده ،جواهر را ازنوک او می قاپد.)

خروس : (با خشم) قوقولی قوقو شاه منه محتاجیموش  قوقولی قوقو شاه منه محتاجیموش

شاه (باحالت خجالت  خطاب به وزیر) :جواهری آتین قاباغینا ، ایندی هارای تپیب ابرومیزی آپارار.

وزیر(باعجله) :چشم قوربان.

خروس (با تمسخر) :قوقولی قو قو  شاه منن قورخاریموش     قوقولی قو قو  شاه منن قورخاریموش

پادشاه (با عصبانیت) :وزیر بو دیلی آجی خروسون باشینی اوزوب ناهارا منه حاضر ایلیه جاق سان.

وزیر:چشم قربان

سر میز ناهار

(سینی بزرگی از برنج انباشته شده ای که خروس بریانی روی آن گذاشته شده است.)

خروس پخته شده روی کوه برنجی: قوقولی قوقو  نه اوجا تپّه دی بو            

قوقولی قوقو  نه اوجا تپّه دی بو

پادشاه با خشم و عصبانیت درحال خوردن گوشت خروس است.

خروس: (در گلوی پادشاه)    قوقولی قوقو نه دار دربندیدی بو    

قوقولی قوقو نه دار دربندیدی بو

پادشاه با سرعت و خشم به نیت گرفتن انتقام از خروس تند تند مشغول خوردن است.

خروس:( که به معده ی شاه رسیده)  قوقولی قوقو نه کیفیر خانادی بورا               

قوقولی قوقو نه کیفیر خانادی بورا

پادشاه هم بد و بیراه می گوید وهم با حرص و عصبانیت به خوردن ادامه می دهد تا این که تکه ای از استخوان خروس  کباب شده  به گلویش پریده و آن قدر اورا به سرفه کردن وا می دارد که استفراغ می کند.

خروس (که با سرفه و تهوع حاکم از شکم و معده ی او خارج شده با خوشحالی می گوید.

خروس:قوقولی قوقو  شاهین جانی یرتیلدی   منیم یخم قورتولدی           

قوقولی قوقو  شاهین جانی یرتیلدی   منیم یخم قورتولدی                                 

نیایش نقشی سوم 4 تیزهوشان

 

 

 

[ جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 20:37 ] [ محمد حسین غلامی سرای ] [ ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

باشماهستیم درپهنه ی مواج ادبیات تا زیباترین و طوفانی ترین لحظه ها و اندیشه ها را انعکاس دهیم.تصویر بنده با دکترسنگری از مولفان کتاب های درسی وازشاعران وادیبان برجسته ی کشور
موضوعات وب
امکانات وب